Kinesisk Medicin

Traditionell kinesisk medicin (TCM) har funnit och utvecklats i mer än fyra tusen år i Kina.

Under de senaste 10 år, har Traditionell kinesisk medicin börjat uppmärksammas i västvärlden. Västerländska mediciner har svårt att erbjuda lämplig behandling mot många besvär. De olika behandlingsmetoderna inom traditionell kinesisk medicin kan både behandla och förebygga många sjukdomar, akuta såsom kroniska. TCM är mer skonsam mot kroppen och medför inga biverkningar.

Västerländska mediciner får man diagnos genom maskin tester, blodprov, urinprov, röntgen, ultraljud och etc, medan traditionell kinesisk medicin undersöker patienter med TCM filosofis helhetssyn.

  1. Människa är en helhet och det finns samband mellan varje organ. Varje del av männsikan betraktas som en del av samma helhet som binds samma i ett energisystem. Det betyder att om ett organ har problem, kan det påverka andra organer, t.ex lever obalans kan påverka hjärta och leder till hjärtklappning
  2. Det finns också ett samband mellan människa och naturen, t.ex. kyla, het och vind kan skada människa och leda till sjukdom

Det finns några viktiga begrepp inom TCM: