Distansvård

För de patienter som inte bor i Stockholm området.

Patienter kan bekvämt få diagnos via telefon, epost enligt sina symptom, de kan också få örtmedicin utskickat via post.

Förslag:

TCM diagnos använder sig av olika fysiska metoder som t.ex. observera och lyssna på patienten, ställa frågor, känna noggrant på pulsen och titta på tungans färg, form, beläggning, kombinationen av dessa metoder ger den mest korrekta bedömningen. Det är viktigt tunga och plusen. Pulsen och tungan talar om inre förändringar i form av obalans. Därför rekommenderar vi ett personligt besök. Men vi vill uppriktigt hjälpa människor att blir friska. Vi kommer att anstränga oss för att med varmt hjärta hjälpa dig, även om du inte har möjlighet till ett personligt besök. Vi garanterar kvaliten på vår örtmedicin.

Hur gör man?

  1. Kontakt oss via telefon eller epost och beskriv:
  2. Ålder och kön.
  3. Vad är dina viktigaste symptom? Hur länge har du haft dessa symptom? Hur började det?
  4. Vad är nuvarande diagnos? Vilka behandlingar och tester har du gjort?
  5. Dina vanliga livs vanor. T.ex. aptit, sömn, avföring mm..

Vi tar kontakt med dig via telefon eller epost så fort som möjligt efter vi har analyserat dina symptom.